Karolien De Bosscher

E-mail
karolien.debosscher@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Moleculaire biologie van dieren
Signaaltransductie (bio)
Medische biochemie
Opleidingsonderdelen
Biochemie
Biochemie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.