Kris Gevaert

E-mail
kris.gevaert@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Posttranslationele modificaties
Proteomics
Biologische en medische basiswetenschappen
Opleidingsonderdelen
Eiwitchemie
Genomics, proteomics en metabolomics

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.