An Van Den Bulcke

E-mail
an.vandenbulcke@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel IOF
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
business developer
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Werkplaats
S4, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 44 62
0474 81 23 81
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.