Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 41 54
09 264 41 56
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.