Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
vakgroepvoorzitter
hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 54
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.