Patrick Santens

E-mail
patrick.santens@ugent.be
Telefoon
09 332 45 81
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
UZ medewerker
Onderzoeksdisciplines
Neurowetenschappen & neurologie
Opleidingsonderdelen
Anatomie van het centrale zenuwstelsel
Masterclass neurogene spraak- en taalstoornissen
Klinische psychiatrie en neurologie

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Hoofd en Huid

Functie
hoogleraar
FWO Fundamenteel klinisch mandaat
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 17 - verdieping 1
9000 Gent
Telefoon
09 332 45 81

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.