Frank Coopman

E-mail
frank.coopman@ugent.be
Telefoon
0497 24 20 06
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Dierlijke productie
Veredeling van planten en dieren
Medische microbiologie
Opleidingsonderdelen
Dierlijke productiesystemen 2

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
docent
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Werkplaats
Gebouw C, vierde verdieping lokaal 014
Telefoon
0497 24 20 06
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.