Tania Maes

E-mail
tania.maes@ugent.be
Telefoon
09 332 67 25
09 332 23 59
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Medische seminaries

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 38 (MRB2)
9000 Gent
Werkplaats
tweede verdieping lokaal 006
Telefoon
09 332 67 25
09 332 23 59
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.