Sigrid Sterckx

E-mail
sigrid.sterckx@ugent.be
Telefoon
09 264 39 51
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ethica
Sociale en politieke filosofie
Bio-ethiek
Opleidingsonderdelen
Wijsgerige ethiek: systematiek
Wijsgerige ethiek: methodiek
Hedendaagse ethiek: continentale traditie
Grondige studie van vraagstukken uit de sociale en politieke filosofie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Spreekuren
op afspraak
Telefoon
09 264 39 51
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.