Frederik De Decker

E-mail
frederik.dedecker@ugent.be
Telefoon
09 264 70 11
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Internationalisering

Functie
afdelingshoofd internationalisering
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Telefoon
09 264 70 11
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.