Stijn Matthys

E-mail
stijn.matthys@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel IOF
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Diagnose en herstelling van bouwwerken
Geprefabriceerde betonconstructies
Vakoverschrijdend project

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen

Functie
hoogleraar
business developer
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
60 Laboratorium Magnel, 1ste verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 55 20
0477 65 05 21
Telefoon Secretariaat
09 264 55 35
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.