Hilde Van Den Daele

E-mail
hilde.vandendaele@ugent.be
Telefoon
09 331 39 65
Categorie
administratief en technisch personeel VIB

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
VIB-technicus
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
71 VIB oostvleugel, 1ste verdieping lokaal 126
Telefoon
09 331 39 65
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.