Dirk Stroobandt

E-mail
dirk.stroobandt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Ontwerpmethodologie voor FPGA's
Vakoverschrijdend project

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
126 iGent, 8e verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 34 01
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.