Hendrik Rogier

E-mail
hendrik.rogier@ugent.be
Telefoon
09 264 33 43
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel imec
Onderzoeksdisciplines
Elektromagnetisme en antennetechnologie
Microgolven, millimetergolven en radar
Telecommunicatie en telemetrie
Opleidingsonderdelen
Elektromagnetisme II
Antennes en propagatie
Elektromagnetisch-bewust hoogfrequentontwerp
Draadloze communicatie

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
hoogleraar
IMEC postdoctoraal onderzoeker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
iGent, 11e verdieping lokaal 023
Telefoon
09 264 33 43
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.