Wim Van Criekinge

E-mail
wim.vancriekinge@ugent.be
Telefoon
09 264 99 12
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Bio-informatica
Biologische databanken

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 99 12
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.