Wim Van Den Broeck

E-mail
wim.vandenbroeck@ugent.be
Telefoon
09 264 77 16
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Medische celbiologie
Medische histologie
Diergeneeskundige morfologie en pathologie
Opleidingsonderdelen
Celbiologie en algemene weefselleer
Bijzondere weefselleer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Morfologie

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D5 ingang 78
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 77 16
Telefoon Secretariaat
09 264 77 11

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.