Wim Van Den Broeck

E-mail
wim.vandenbroeck@ugent.be
Telefoon
09 264 77 16
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Celbiologie en algemene weefselleer
Bijzondere weefselleer
Masterproef

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Morfologie

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D5 ingang 78
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 77 16
Telefoon Secretariaat
09 264 77 11
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.