Maarten Delbeke

E-mail
maarten.delbeke@ugent.be
Telefoon
09 264 37 98
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Geschiedenis van de bouwkunst
Geschiedenis van architectuur en stedenbouw
Theorie van architectuur en stedenbouw

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 98
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.