Bart Lambrecht

E-mail
bart.lambrecht@ugent.be
Telefoon
09 331 36 07
09 331 36 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
gewoon hoogleraar
VIB PI/Expert
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
71 VIB westvleugel, 1ste verdieping lokaal 142
Telefoon
09 331 36 07
09 331 36 01
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.