Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
vakgroepvoorzitter
hoogleraar
Adres
Salisburylaan 133 D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 81
09 264 75 90
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.