Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 81
09 264 75 90
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.