Wim Cornelis

E-mail
wim.cornelis@ugent.be
Telefoon
09 264 60 40
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bodemkunde en bodembeheer
Opleidingsonderdelen
Irrigation and Drainage
Soil Water Management
Soil Physics

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 033
Telefoon
09 264 60 40
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.