Anne De Vuyst

E-mail
annemarie.devuyst@ugent.be
Telefoon
09 264 91 02
09 264 63 50
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Bibliotheek faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Functie
bibliotheekbediende
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, gelijkvloerse verdieping lokaal 046
Telefoon
09 264 91 02
09 264 63 50
Telefoon Secretariaat
09 264 63 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.