Jan Vanaverbeke

E-mail
jan.vanaverbeke@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Integrated Field Course at Sea

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biologie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 50 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.