Johan Lagae

E-mail
johan.lagae@ugent.be
Telefoon
09 264 39 08
09 264 37 42
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Erfgoed en publiek
Centraal afrika
Geschiedenis van architectuur en stedenbouw
Opleidingsonderdelen
History and Theory of African Urbanism and Architecture
Geschiedenis en theorie van de niet-Europese stad en architectuur
Architectuurgeschiedenis 2
Architectuur: bijzondere vraagstukken 4

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 08
09 264 37 42
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.