Gita Deneckere

E-mail
gita.deneckere@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Gendergeschiedenis
Historische praktijk I: Moderne en Hedendaagse Tijd

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Decanaat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
decaan
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 31

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen

Functie
vakgroepvoorzitter
Adres
Apotheekstraat 5
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 93 73

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Bibliotheek faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
diensthoofd
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 33 75

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 012
Telefoon
09 264 39 30
09 264 39 33
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.