Simon Van Belle

E-mail
simon.vanbelle@ugent.be
Telefoon
09 332 42 98
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksdisciplines
Klinisch onderzoek
Oncologie
Palliatieve zorgen en onderzoek rond levenseinde
Opleidingsonderdelen
Probleemoplossend vermogen en vaardigheden in medische oncologie
Evidence Based Medicine voor medische oncologie
Communicatie voor medische oncologie
Medische probleemoplossing en 'Evidence Based Medicine' III
Probleemoplossend vermogen in medische oncologie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
Telefoon
09 332 42 98

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.