Bernard Mazijn

E-mail
bernard.mazijn@ugent.be
Telefoon
09 264 69 19
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkelingsstudies
Duurzame ontwikkeling en milieutechnologie
Levenscyclusanalyse
Opleidingsonderdelen
Duurzame ontwikkeling
Sustainable Development

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
gastprofessor
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 19
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.