Sabine Van Cauwenberghe

E-mail
sabinem.vancauwenberghe@ugent.be
Telefoon
09 264 38 16
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
secretaris
hoofdmedewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 6de verdieping lokaal 021
Telefoon
09 264 38 16
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.