Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Salisburylaan 133 D4 ingang 17
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 76 28
Telefoon Secretariaat
09 264 76 18

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
lid Raad van Bestuur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.