Kurt De Wilde

E-mail
kurt.dewilde@ugent.be
Telefoon
09 243 24 95
046 823 71 23
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
onderwijsbegeleider
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Werkplaats
Gebouw C, eerste verdieping lokaal 106
Telefoon
09 243 24 95
046 823 71 23
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.