Sylvie Van Eygen

E-mail
sylvie.vaneygen@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
technicus
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Werkplaats
D4 - Klinieken, gelijkvloerse verdieping lokaal 218
Telefoon
09 264 75 77
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.