Lieven De Veylder

E-mail
lieven.deveylder@ugent.be
Telefoon
09 331 39 61
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
Onderzoeksdisciplines
Moleculaire biologie van planten
Moleculaire genetica van planten
Systeembiologie
Opleidingsonderdelen
De eukaryote celcyclus
De plantencel
Moleculaire biologie van planten

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
hoogleraar
VIB-groepsleider
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 39 61
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.