Nele De Belie

E-mail
nele.debelie@ugent.be
Telefoon
09 264 55 22
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Materialentechnologie
Conservatie- en restauratietechnieken
Life cycle analysis van bouwmaterialen
Opleidingsonderdelen
Statistiek en gegevensverwerking
Statistische gegevensverwerking
Inleiding tot de sterkteleer
Duurzaamheid van materialen
Levenscyclusanalyse van materialen en constructies

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 55 22
Telefoon Secretariaat
09 264 55 35

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.