Annemieke Madder

E-mail
annemieke.madder@ugent.be
Telefoon
09 264 44 72
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Organische synthese
Bio-organische chemie
Chemie interdisciplinair m.i.v. nucleaire chemie, klinische chemie, levensmiddelenchemie, geochemie, medicinale chemie, farmacochemie, ...
Opleidingsonderdelen
Chemische Biologie
Trends in organische chemie
Cellulaire biochemie
Multidisciplinair bachelorproject
Advanced Organic Chemistry
Chemical Biology
Organische chemie
Organische chemie
Practicum: synthese en analyse

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Telefoon
09 264 44 72
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.