Stefaan De Smet

E-mail
stefaan.desmet@ugent.be
Telefoon
09 264 90 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Dierlijke productie
Levensmiddelen
Opleidingsonderdelen
Applied Animal Genetics
Meat and Meat Products
Dierlijke productiesystemen

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 264 90 03
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.