Stefaan De Smet

E-mail
stefaan.desmet@ugent.be
Telefoon
09 264 90 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Dierlijke productiesystemen
Geïntegreerde duurzame landbouw
Meat Science and Technology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 264 90 03
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.