Freddy Heylen

E-mail
freddy.heylen@ugent.be
Telefoon
09 264 34 85
09 264 34 82
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Macro-economie
Opleidingsonderdelen
Macro-economie
Conjunctuur en groei
Macro-economie: conjunctuur, innovatie en groei
Gevorderde macro-economie: evenwicht en dynamiek

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Werkplaats
Sint-Pietersplein 6, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 34 85
09 264 34 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.