Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Telefoon
09 264 34 85
09 264 89 84
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.