Rita Cauwels

E-mail
rita.cauwels@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Preklinische vaardigheden voor gevorderden
Inleiding tot de lasertherapie
Dento-maxillofaciale traumatologie

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen

Functie
docent
vakgroepvoorzitter
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 25 - gelijkvloers
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.