Aimé Heene

E-mail
aime.heene@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemeen beheer, strategisch management, organisatietheorie, corporate governance
Internationaal zakenwezen en internationaal management
Publiek management, not for profit management

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.