Kristien Van Reeth

E-mail
kristien.vanreeth@ugent.be
Telefoon
09 264 73 69
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Virologie
Algemene virologie

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie

Functie
hoogleraar
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 73 69
Telefoon Secretariaat
09 264 73 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.