Wim Verbaal

E-mail
wim.verbaal@ugent.be
Telefoon
09 264 40 38
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Latijnse literatuur
Historische letterkunde
Cultuurgeschiedenis
Opleidingsonderdelen
Latijn: taalbeheersing II
Lectuur van Latijnse teksten
Latijnse poëtica: Middeleeuwen
Latijnse letterkunde III

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 029
Telefoon
09 264 40 38
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.