Piet Ruyssinck

E-mail
piet.ruyssinck@ugent.be
Telefoon
09 331 00 71
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Team
Ondersteuning
Functie
afdelingshoofd studentenadm.en studiepr.
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 044
Telefoon
09 331 00 71
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.