Frank Devlieghere

E-mail
frank.devlieghere@ugent.be
Telefoon
09 264 61 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Levensmiddelenmicrobiologie
Levensmiddelenwetenschappen
Opleidingsonderdelen
Technology of Fishery Products
Technology of Fishery Products
Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering
Levensmiddelenmicrobiologie
Levensmiddelenmicrobiologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 4de verdieping lokaal 020
Telefoon
09 264 61 77
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.