Tom Vander Beken

E-mail
tom.vanderbeken@ugent.be
Telefoon
09 264 69 39
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Straf(proces)recht
Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek
Straf en strafrechtsbedeling
Opleidingsonderdelen
Strafrechtelijk beleid
Grondige studie: strafrecht
Grondige studie: strafrechtelijk beleid
Strafrecht
Ethische en juridische aspecten in lichamelijke opvoeding en het sportbeleid

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 39
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.