Martine De Reu

E-mail
martine.dereu@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Decanaat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
coördinator interuniv. en internat activ
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 36 92
Telefoon Secretariaat
09 264 39 31
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.