Bart Devreese

E-mail
bart.devreese@ugent.be
Telefoon
09 264 52 73
0486 99 38 02
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Microbiële biochemie
Proteïnenchemie & enzymologie
Proteomics
Opleidingsonderdelen
Biochemie I: biomoleculen
Proteoomanalyse
Biochemie: metabolisme I
Geïntegreerd practicum: biochemie-microbiologie
Algemene biochemie: bouwstenen van het leven
Analytische biochemie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
K.L. Ledeganckstraat 35, Laagbouw
9000 Gent
Werkplaats
L14 - Laagbouw, eerste verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 52 73
0486 99 38 02
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.