Peter Troch

E-mail
peter.troch@ugent.be
Telefoon
09 264 54 94
09 264 54 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica
Burgerlijke bouwwerken en waterbouwkunde
Waterbouwkundige constructies
Opleidingsonderdelen
Zee- en havenbouw
Hydrodynamica van de kustzone

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
904 - Laboratorium Magnel, gelijkvloerse verdieping lokaal 055
Telefoon
09 264 54 94
09 264 54 89
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.