Peter Troch

E-mail
peter.troch@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Zee- en havenbouw
Hydrodynamica van de kustzone

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
vakgroepvoorzitter
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 54 94
09 264 54 89
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.