Peter Troch

E-mail
peter.troch@ugent.be
Telefoon
09 264 54 94
09 264 54 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Zee- en havenbouw
Hydrodynamica van de kustzone

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
60 Laboratorium Magnel, gelijkvloerse verdieping lokaal 055
Telefoon
09 264 54 94
09 264 54 89
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.