Jo Dewulf

E-mail
jo.dewulf@ugent.be
Telefoon
09 264 59 49
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Levenscyclusanalyse
Recyclage
Opleidingsonderdelen
Life Cycle Assessment
Proceskunde
Clean Technology
Clean Technology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 49
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.