Jo Dewulf

E-mail
jo.dewulf@ugent.be
Telefoon
09 264 59 49
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Proceskunde

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 49
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.