Pascal Boeckx

E-mail
pascal.boeckx@ugent.be
Telefoon
09 264 60 00
0496 73 75 62
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Van individu tot ecosysteem
Milieuchemie
Ontwikkeling van methoden en technieken
Opleidingsonderdelen
Massaspectrometrie en isotopenanalyse
Project chemie en voedingstechnologie
Project cel- en genbiotechnologie
Project landbouwkunde
Project land- en bosbeheer
Project milieutechnologie
Toegepaste isotopenleer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 00
0496 73 75 62
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.