John Lievens

E-mail
john.lievens@ugent.be
Telefoon
09 264 83 48
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociologie van de vrije tijd/toerisme, sportsociologie, sociologie van de populaire cultuur
Sociologie van het sexueel gedrag, geboortebeperking
Demografie
Opleidingsonderdelen
Statistiek
Demografie
Statistiek
Gevorderde kwantitatieve technieken
Advanced Quantitative Techniques

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Korte Meer 5
9000 Gent
Telefoon
09 264 83 48
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.