Filip Du Prez

E-mail
filip.duprez@ugent.be
Telefoon
09 264 45 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Polymeerchemie
Supramoleculaire chemie
Polymeren
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de polymeerwetenschap
Bachelorproject
Gevorderde polymeerchemie
Polymeren
Organische scheikunde
Polymeren

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Telefoon
09 264 45 03
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.