Benny De Cauwer

E-mail
benny.decauwer@ugent.be
Telefoon
09 264 90 64
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Plantenteelt
Herbologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon
09 264 90 64
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.